Paweł Kuchnicki (*1993) – urodził się w Poznaniu i tutaj też kształcił w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia, w klasie organów mgr Roberta Hauptmanna. Od najmłodszych lat wykazywał ogromne zainteresowanie improwizacją organową, którą rozwijał przez kolejne lata m.in.: pod okiem dr Tomasza Orlowa, podczas kursów improwizacji (Thierry Escaich/Francja), a także drogą samokształcenia. Szczególne zainteresowanie jak i artystyczną inspirację czerpie z muzyki francuskiej XIX i XX wieku, która jest jego ulubioną formą przekazania myśli muzycznej. Przez lata czynnie włączał się w organizację koncertów organowych na terenie Poznania. Był pomysłodawcą i organizatorem Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele pw. Imienia Maryi w Poznaniu, gdzie odbyło się ponad 60 koncertów, wzbudzających duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności i gości, którzy na nie przybywali.

Paweł Kuchnicki stawia wysokie wymagania wobec muzyki, szczególnie organowej wykonywanej podczas liturgii, oraz promuje improwizację organową, jako środek przekazu i muzycznego zobrazowania akcji bądź treści liturgicznej – stawiając muzykę instrumentalną na równi ze śpiewem, wychodząc z założenia, że brak tekstu nie wpływa gorzej na odbiór treści, które muzyk chce przekazać przez swą grę, ale pobudza wyobraźnię słuchacza, zachęca do rozważań i kontemplacji. Pracuje z młodymi ludźmi, nauczając improwizacji, gry liturgicznej i liturgiki, oraz uczy ich, że każde dzieło może być interesujące, gdy wzbudzimy w sobie maksimum kreatywnego myślenia. Od 2019 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, organistą i organmistrzem Bazyliki Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku gdzie aktywnie buduje życie muzyczne katedry, oraz czuwa nad projektem i rewitalizacją znajdujących się tam wielkich organów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *